• drepturi sporite de confidențialitate a datelor

 • responsabilitate extinsă pentru protejarea datelor

 • sancțiuni semnificative pentru nerespectare

 • obligativitatea de raportare a breșelor

drepturi

 • dreptul  la informare ( ce date sunt prelucrate, de ce, în ce scopuri, cui sunt transmise)
 • dreptul la acces
 • dreptul la rectificare a datelor
 • dreptul la ștergerea datelor
 • dreptul la restricționarea prelucrării datelor
 • dreptul la portabilitate
 • dreptul la obiecție ( de opunere)
 • dreptul de a depune o plângere la Autoritatea de Supraveghere
 • dreptul de a se adresa instanței de judecată

cerințe

 • respectarea temeiului juridic pentru control și prelucrare date personale
 • stabilirea unui scop legitim pentru colectarea și prelucrarea datelor personale
 • documentarea activităților de prelucrare date personale
 • evaluarea riscurilor asupra drepturilor persoanelor fizice
 • măsuri tehnice și organizatorice pentru protejarea datelor
 • minimalizarea cantității de date personale prelucrate
 • desemnarea unui DPO
 • transparență, conformitate și responsabilizare

Servicii de  audit GDPR

Împreună cu specialiști certificați GDPR oferim servicii de high-level AUDIT în domeniu.

workshop gdpr- it și juridic

analiză informații și chestionare

interpretare chestionare

raportare

soluții IT GDPR compliant

Q&A

raport final de audit

recomandări

training-uri interne

Follow us on social media

Adresa corespondență

Strada Vasile Alecsandri 1b, Voluntari, Ilfov

Cod poștal 077190

 

contact@tnttech.ro

Tel.: +4 0376 44 89 89