ÎNTRE 20.000 ȘI 100.000 DE EURO FINANȚARE NERAMBURSABILĂ PENTRU DIGITALIZAREA AFACERILOR!

Susținem procesul de digitalizare a IMM-urilor Non-IT&C cu sume cuprinse între
20.000 și 100.000 de EURO

IMM-urile care își desfășoară activitatea în domeniul non-TIC pot primi finanțare nerambursabilă de până la 100.000 euro pentru digitalizarea activităților.

Condiții de eligibilitate pentru solicitanți:

 

 • Pot beneficia de ajutor financiar nerambursabil microîntreprinderile, întreprinderile mici și mijlocii înregistrate potrivit Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care nu se află în una din situaţiile incompatibile cu acordarea ajutorului de minimis din fonduri publice.

NU pot aplica companiile care au autorizate activități din următoarele domenii de activitate:

 • 2611 – Fabricarea subansamblurilor electronice (module)
 • 2612 – Fabricarea altor componente electronice;
 • 2620 – Fabricarea calculatoarelor și a echipamentelor periferice
 • 2630 – Fabricarea echipamentelor de comunicații
 • 6201 – Activități de realizare a software-ului la comandă (software orientat client)
 • 6202 – Activități de consultanță în tehnologia informației
 • 6203 – Activități de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul
 • 6209 – Alte activități de servicii privind tehnologia informației
 • 6311 – Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
 • 6312 – Activități ale portalurilor web
 • 7211 – Cercetare-dezvoltare în biotehnologie
 • 7219 – Cercetare-dezvoltare în alte științe naturale și inginerie
 • IMM-uri cu media cifrei de afaceri în ultimii 3 ani cel puțin de 2 ori valoarea cheltuielilor eligibile.

              FINANȚARE pentru o lume digitală!

Durata proiectului:

Durata de implementare a Programului Național de Digitalizare este până la data de 31 decembrie 2023. Perioada de sustenabilitate este 3 ani după finalizarea proiectului.

Pentru informații și evaluare completează formularul de mai jos.

Follow us on social media

Adresa corespondență

Strada Vasile Alecsandri 1b, Voluntari, Ilfov, Cod poștal 077190

 

contact@tnttech.ro

Tel.: +4 0376 44 89 89